Zahajovací schůzka

skaut2Přijď s námi zahájit nový skautský rok a to       4. září 2015 v 16:00 v naší klubovně na Budějovické ulici. Rozejdeme se v 18:00 na stejném místě. S sebou si nezapomeň skautský kroj nebo tričko, rozvrh hodin, tužku, papír, šátek, dobrou náladu a uzlovačku.

Těšíme se na tebe

V případě nějakých dotazů kontaktujte Lenďu – Lenka Tůmová (721 797 665 / lendalordik@seznam.cz)