Čtrnáctý den tábora – 15. července

Hlavní vědec dne: Lenička

Dění v časoprostoru: Po snídani jsme si napsaly seznam úkolů, které je potřeba splnit. Prvním úkolem bylo zabalit si své vlastní věci ve stanech. Pokud už to měl někdo zabalené, pomáhal zabalit oddílové věci, které se odvážely z tábořiště. S úderem 10. hodiny se první rodiče začaly objevovat na tábořišti. Postupně začaly odjíždět rodiče se svými dětmi a přidělenými odpadky, které bylo potřeba vyvézt do nějaké popelnice. Už v 10:45 na tábořišti zůstaly jenom vedoucí, které čekaly na příjezd kluků ze 7. chlapeckého oddílu Karibu, kteří jedou na tábořitě po nás. Poté co proběhla předávka tábořiště, naložily se naše věci k panu Petrovi, který věci přivezl klukům. Poté jsme věci vyložily ve Slapech a na klubovně. Zaklidily potřebné věci a vyrazily domů i my. Děkujeme za parádních 14 dní a příští rok se těšíme!