Devátý táborový den – neděle 12. července

Majestatix dne:

Copík

Program v oppidu:

Ráno jsme hrály veselé hry s Beruškou. Poté k nám zavítala galská druidka, která potřebovala sehnat ingredience do svého lektvaru mládí. Naši stateční Galové jí nabídli svou pomoc, a tak dostala každá družina seznam ingrediencí, které bylo třeba získat. Potřebné věci na lektvar jsme sehnaly a předaly je druidce. Následovaly volitelné programy: Veselá svačina, Hudební blok s Maru a Origami s Kačkou. Poté jsme začaly s plněním skautských a světluškovských odborek. Po celé odpoledne na tábořišti nebyly Hrošíci, protože plnily úkoly v rámci své hry. Následovaly sportovní hry a schovávání se před Římany. V neděli k nám do konce tábora zavítala Oty a Moňa.