Majda – Magdalena Brabcová

Co dělám: studuji

Co dělám v oddíle: pomáhám udržovat web

Mám ráda: skaut, čtení, kreslení, jídlo