Copík – Kateřina Hajduchová

 

Co dělám: jsem na rodičovské dovolené     

Co dělám v oddíle: jsem v tichém pozadí oddílu

Mám ráda: skautování, čtení, divadlo

Mé skautské vzdělání:
ČK Corpus – čekatelská zkouška
ZK Perla – zdravotník ZA
VLK Ursus – vůdcovská zkouška, kvalifikace hlavní vedoucí LT 
LŠ Plšík – absolvent lesní školy z oblasti psychologie a personalistiky
Střep – kurz střediskového minima