Copík – Kateřina Hajduchová

Kateřina Pasáková – Copík

Co dělám: studuji v Českých Budějovicích       

Co dělám v oddíle: jsem vedoucí oddílu, starám se o oddílovou registraci a letní tábor

Mám ráda: skautování, čtení, divadlo, les a myslivost

Mé skautské vzdělání:
ČK Corpus – čekatelská zkouška
ZK Perla – zdravotník ZA
VLK Ursus – vůdcovská zkouška, kvalifikace hlavní vedoucí LT 
LŠ Plšík – absolvent lesní školy z oblasti psychologie a personalistiky

3. dívčí oddíl HAYAMA Tábor