Koala – Anna Padrtková

Co dělám: chodím na francouzské gymnázium

Co dělám v oddíle: pomáhám vést družinu Oveček

Mám ráda: společenské vědy, skautování, poslouchání hudby

Mé skautské vzdělání: 
Chystám se